نکات ضروری درست نوشتن زبان فارسی در اینترنت

در آموزش در این نوشتار با نکاتی ضروری در مورد درست نوشتن متون فارسی، اصول ویرایشی و نگارشی و همچنین برخی از غلطهای رایج، برای بهتر و درست نوشتن در اینترنت و وبلاگ نویسی، آشنا میشویم.

نیمفاصله چیست؟

نیمفاصله در واقع مثلِ فاصله (Space) حروف را از هم جدا میکند اما فرق آن با فاصله (Space) این است که نیمفاصله، دو حرف را بدون اینکه بین آنها فاصله بیفتد، از هم جدا میکند. مثلاً «نیم فاصله» و «نیمفاصله» را مقایسه کنید. در حالت اول بین «نیم» و «فاصله» یک فاصله وجود دارد یعنی من برای نوشتن «نیم فاصله» از یک فاصله بین «نیم» و «فاصله» استفاده کردهام در حالتی که در «نیمفاصله» بین «نیم» و «فاصله» از نیمفاصله استفاده کردهام.

برای نوشتن برخی واژهها در فضای کامپیوتر و اینترنت باید از نیمفاصله استفاده کنیم. مثلاً «رفتهام» نه «رفته ام» و یا «کتابها» نه «کتاب ها» و یا «خوشچهره» نه «خوش چهره». در نوشتن افعالی که از دو واژهی مستقل تشکیل شدهاند هم باید این نکته را رعایت کرد. مثلاً «من محمد را دوستدارم» نه «من محمد را دوست دارم.» زیرا «دوستداشتن» یک فعل هست و باید سر هم چسبیده شود. ممکن است گاهی کلمههایی را که از چند قسمت تشکیل شدهاند، برای بهتر دیده شدن، جدا نوشته شوند.

چگونه نیمفاصله استفاده کنیم؟

برای گذاشتن نیمفاصله، به اندازهی راههای رسیدن به خدا، راه هست! با استفاده همزمان از کلیدهای Ctrl+shift+2 میتوانید در فضای ورد و یا در صفحات اینترنتی نیمفاصله بگذارید. اگر دوست ندارید از این سه کلید استفاده کنید، میتوانید بستهی صفحه کلید استاندارد فارسی (Standard Persian Keyboard For Windows) را روی ویندوزتان نصب کنید و با استفاده از کلیدهای shift+space نیمفاصله بگذارید. ممکن است اول کار عادت نداشته باشید اما پس از چند روز کاملاً به گذاشتن نیمفاصله عادت میکنید.

فکر میکنم در این مورد خوب نوشته باشد.


ادامه در ادامه ی مطلب ↓